نور مخفی در سقف ساختمان تجاری و اداری

  • از نورهای پنهان برای سقف می توان برای ساختمان های اداری و تجاری هم استفاده کرد زیرا چنین نورپردازی به زیبا شدن محیط داخلی این مکان ها کمک می کند.
  • بسته به نوع دکوراسیون از چنین روشی برای دیزاین سقف ها استفاده می شود تا هماهنگی و توازن هم حفظ گردد.
  • استفاده از نورهای رنگی به چنین مکان هایی، شخصیت می دهد.
  • انتخاب طرح و مدل نور مخفی سقف تا حد زیادی به ابعاد اتاق ها و ارتفاع سقف نیز بستگی دارد.
  • در اتاق های کوچک از لامپ های کوچک تر استفاده می شود ضمن اینکه در سقف های بلند باید از لامپ هایی با قدرت نوردهی بیشتر استفاده کرد.